Ram Bhakt Hanuman Logo
Home =>shri-ram=>lord-ram-108-names.html

Hindi website Hanuman Rama Multimedia Support


108 Names Of Lord Shri Ram

1 ॐ राम रामाय नमह: Om Ram Raamaaya Namah
2 ॐ राम भद्राया नमह: Om Rama Bhadraaya Namah
3 ॐ राम चंद्राय नमह: Om Rama Chandraya Namah
4 ॐ राम शाश्वताया नमह: Om Ram Shaashvataaya Namah
5 ॐ राजीवलोचनाय नमह: Om Raajiivalochanaaya Namah
6 ॐ वेदात्मने नमह: Om Vedaatmane Namah
7 ॐ भवरोगस्या भेश्हजाया नमह: Om Bhavarogasya Bheshhajaaya Namah
8 ॐ दुउश्हना त्रिशिरो हंत्रे नमह: Om Duushhana Trishiro Hantre Namah
9 ॐ त्रिमुर्तये नमह: Om Trimurtaye Namah
10 ॐ त्रिगुनात्मकाया नमह: Om Trigunaatmakaaya Namah
11 ॐ श्रीमते नमह: Om Shrimate Namah
12 ॐ राजेंद्राय नमह: Om Raajendraaya Namah

 Shri Ram 108 names

13 ॐ रघुपुंगवाय नमह: Om Raghupungavaaya Namah
14 ॐ जानकिइवल्लभाय नमह: Om Jaanakiivallabhaaya Namah
15 ॐ जैत्राय नमह: Om Jaitraaya Namah
16 ॐ जितामित्राय नमह: Om Jitaamitraaya Namah
17 ॐ जनार्दनाय नमह: Om Janaardanaaya Namah
18 ॐ विश्वमित्रप्रियाय नमह: Om Vishvaamitrapriyaaya Namah
19 ॐ दांताय नमह: Om Daantaaya Namah
20 ॐ शरणात्राण तत्पराया नमह: Om Shara Natraa Na Tatparaaya Namah
21 ॐ वालिप्रमाथानाया नमह: Om Vaalipramathanaaya Namah
22 ॐ वाग्मिने नमह: Om Vaagmine Namah
23 ॐ सत्यवाचे नमह: Om Satyavaache Namah
24 ॐ सत्यविक्रमाय नमह: Om Satyavikramaaya Namah
25 ॐ सत्यव्रताय नमह: Om Satyavrataaya Namah
26 ॐ व्रतधाराय नमह: Om Vratadharaaya Namah
27 ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमह: Om Sadaahanumadaashritaaya Namah
28 ॐ कौसलेयाय नमह: Om Kausaleyaaya Namah
29 ॐ खरध्वा.सिने नमह: Om Kharadhva.nsine Namah
30 ॐ विराधवाधपन दिताया नमह: Om Viraadhavadhapan Ditaaya Namah
31 ॐ विभीषना परित्रात्रे नमह: Om Vibhiishhana Paritraatre Namah
32 ॐ हरकोदांद खान्दनाय नमह: Om Harakodanda kha.Ndanaaya Namah
33 ॐ सप्तताला प्रभेत्त्रे नमह: Om Saptataala Prabhettre Namah
34 ॐ दशग्रिइवा शिरोहराया नमह: Om Dashagriiva Shiroharaaya Namah
35 ॐ जामद्ग्ंया महादर्पदालनाय नमह: Om Jaamadgnya Mahaadarpadalanaaya Namah

36 ॐ तातकांतकाय नमह: Om Taatakaantakaaya Namah
37 ॐ वेदांतसाराय नमह: Om Vedaantasaaraaya Namah
38 ॐ त्रिविक्रमाय नमह: Om Trivikramaaya Namah
39 ॐ त्रिलोकात्मने नमह: Om Trilokaatmane Namah
40 ॐ पुंयचारित्रकिइर्तनाया नमह: Om Punyachaaritrakiirtanaaya Namah
41 ॐ त्रिलोकरक्षकाया नमह: Om Trilokaraxakaaya Namah
42 ॐ धंविने नमह: Om Dhanvine Namah
43 ॐ दंदकारंय पुण्यक्रिते नमह: Om Dandakaaranya PunyakR^ite Namah
44 ॐ अहल्या शाप शमनाय नमह: Om Ahalyaa Shaapa Shamanaaya Namah
45 ॐ पित्रै भक्ताया नमह: Om Pitrai Bhaktaaya Namah
46 ॐ वरप्रदाय नमह: Om Varapradaaya Namah
47 ॐ राम जितेंद्रियाया नमह: Om Ram Jitendriyaaya Namah
48 ॐ राम जितक्रोधाय नमह: Om Ram Jitakrodhaaya Namah
49 ॐ राम जितामित्राय नमह: Om Ram Jitaamitraaya Namah
50 ॐ राम जगद्गुरवे नमह: Om Ram Jagadgurave Namah
51 ॐ राम राक्षवानरा संगथिने नमह: Om Ram Rakshavanara Sangathine Namah
52 ॐ चित्रकुउता समाश्रयाया नमह: Om Chitrakuuta samaashrayaaya Namah
53 ॐ राम जयंतत्रनवरदया नमह: Om ram Jayantatranavaradaya Namah
54 ॐ सुमित्रापुत्र सेविताया नमह: Om Sumitraaputra Sevitaaya Namah
55 ॐ सर्वदेवादि देवाय नमह: Om Sarvadevaadi Devaaya Namah
56 ॐ राम मृतवानर्जीवनया नमह: Om ram Mrutavanarajeevanaya Namah
57 ॐ राम मायामारिइचहंत्रे नमह: Om ram Maayaamaariichahantre Namah
58 ॐ महादेवाय नमह: Om Mahaadevaaya Namah
59 ॐ महाभुजाय नमह: Om Mahaabhujaaya Namah
60 ॐ सर्वदेवस्तुताय नमह: Om Sarvadevastutaaya Namah
61 ॐ सौम्याय नमह: Om Saumyaaya Namah
62 ॐ ब्रह्मंयाया नमह: Om BrahmaNyaaya Namah
63 ॐ मुनिसंसुतसंस्तुतया नमह: Om Munisansutasanstutaya Namah
64 ॐ महा योगिने नमह: Om Mahaa Yogine Namah
65 ॐ महोदराया नमह: Om Mahodaraaya Namah
66 ॐ सच्चिदानंद विग्रिहाया नमह: Om Sachchidaananda vigrihaaya Namah
67 ॐ परस्मै ज्योतिश्हे नमह: Om Parasmai jyotishhe Namah
68 ॐ परस्मै धाम्ने नमह: Om Parasmai dhaamne Namah
69 ॐ पराकाशाया नमह: Om Paraakaashaaya Namah
70 ॐ परात्पराया नमह: Om Paraatparaaya Namah
71 ॐ परेशाया नमह: Om Pareshaaya Namah
72 ॐ पारगाया नमह: Om Paaragaaya Namah
73 ॐ पाराया नमह: Om Paaraaya Namah
74 ॐ सर्वदेवात्मकाया परस्मै नमह: Om Sarvadevaatmakaaya Parasmai Namah
75 ॐ सुग्रिइवेप्सिता राज्यदाया नमह: Om Sugriivepsita Raajyadaaya Namah
76 ॐ सर्वपुंयाधिका फलाया नमह: Om SarvapuNyaadhika Phalaaya Namah
77 ॐ स्म्रैता सर्वाघा नाशनाया नमह: Om Smraita sarvaagha Naashanaaya Namah
78 ॐ आदिपुरुष्हाय नमह: Om Aadipurushhaaya Namah
79 ॐ परमपुरुष्हाय नमह: Om Paramapurushhaaya Namah
80 ॐ महापुरुष्हाय नमह: Om Mahaapurushhaaya Namah
81 ॐ पुंयोदयाया नमह: Om Punyodayaaya Namah
82 ॐ अयासाराया नमह: Om Ayaasaaraaya Namah
83 ॐ पुरान पुरुशोत्तमाया नमह: Om PuraanaPurushhottamaaya Namah
84 ॐ स्मितवक्त्राया नमह: Om Smitavaktraaya Namah
85 ॐ मितभाश्हिने नमह: Om MitabhaashhiNe Namah
86 ॐ पुउर्वभाश्हिने नमह: Om Puurvabhaashhine Namah
87 ॐ राघवाया नमह: Om Raaghavaaya Namah
88 ॐ अनंतगुना गम्भिइराया नमह: Om Anantaguna GaMbhiiraaya Namah
89 ॐ धिइरोत्तगुनोत्तमाया नमह: Om DhiiroddaattaguNottamaaya Namah
90 ॐ मायामानुश्हा चरित्राया नमह: Om Maayaamaanushha Charitraaya Namah
91 ॐ महादेवादिपुउजिताया नमह: Om Mahaadevaadipuujitaaya Namah
92 ॐ राम सेतुक्रूते नमह: Om ram Setukrute Namah
93 ॐ जितवाराशये नमह: Om Jitavaaraashaye Namah
94 ॐ सर्वतिइर्थमयाया नमह: Om Sarvatiirthamayaaya Namah
95 ॐ हरये नमह: Om Haraye Namah
96 ॐ श्यामानगाया नमह: Om Shyaamaa.ngaaya Namah
97 ॐ सुंदराया नमह: Om Sundaraaya Namah
98 ॐ शुउराया नमह: Om Shuuraaya Namah
99 ॐ पितवाससे नमह: Om Pitavaasase Namah
100 ॐ धनुर्धराया नमह: Om Dhanurdharaaya Namah
101 ॐ सर्वयज्ञाधिपाया नमह: Om Sarvayagyaadhipaaya Namah
102 ॐ यज्वने नमह: Om Yajvane Namah
103 ॐ जरामरनवर्जिताया नमह: Om Jaraamaranavarjitaaya Namah
104 ॐ विभिषनप्रतिश्थात्रे नमह: Om Vibhiishhana Pratishthaatre Namah
105 ॐ सर्वावगुनवर्जिताया नमह: Om Sarvaavagunavarjitaaya Namah
106 ॐ परमात्मने नमह: Om Paramaatmane Namah
107 ॐ परस्मै ब्रह्मने नमह: Om Parasmai Brahmane Namah
 

 

 About Shri Ram Shri Ram Family Shri Ram Aarti
Shri Ram Chalisa Hd wallpapers of Lord Rama
Ram Navami Festival